Step 1 of 3

Online services Adroddiad uchel/pwysau distyll

Adroddiad uchel/pwysau distyll

Gallwn eich sicrhau chi y gwnawn ni bopeth y gallwn ni i ddatrys y broblem i chi cyn gynted â phosibl.

I gael ymateb ar unwaith, ffoniwch ni ar 0800 052 0130 (24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos), fel arall, llenwch y ffurflen isod. Mae hi'n bosibl y bydd angen i ni gysylltu â chi i ofyn am ragor o wybodaeth ac i drefnu amser cyfleus i ni alw draw.
*
*
*

neu nodwch â llaw (e.e. os yw'ch eiddo'n adeilad newydd)

*
*
*
 *
Ychwanegu Eiddo Arall
*
*
*