Cam 1 o 3

Online services Trefnu cerdyn talu

Trefnu cerdyn talu

Defnyddiwch y ffurflen hon i drefnu cerdyn talu i dalu eich biliau dŵr.

Cewch drefnu debyd uniongyrchol i wneud talu eich bil yn haws os dymunwch. Cliciwch yma i drefnu debyd uniongyrchol.
 
 
* Er hwylustod a chywirdeb, byddai'n ddefnyddiol pe baech yn gallu darparu cyfeirnod eich cyfrif gyda Dŵr Cymru.

Ai cwsmer busnes ydych chi?
 *
*
*
*
*
*
*
*
*
Rhif Ychwanegol
Ym mha iaith yr hoffech chi gael gohebiaeth yn y dyfodol?
*