Cam 1 o 2

Online services Rhoi gwybod i ni am brofedigaeth

Rhoi gwybod i ni am brofedigaeth

Bereavement Deceased

Use this property to display a short description or any instructions, notes, or guidelines that the visitor should read when filling out the form. This will appear directly below the form name.
 
 
Er hwylustod a chywirdeb, byddai'n ddefnyddiol pe baech yn gallu darparu cyfeirnod eich cyfrif gyda Dŵr Cymru.
*
*
*
*
*

neu nodwch â llaw

*
*
*
 *
Add Another Property

Oes darlleniad o'r mesurydd gennych?
 *
*
*
Ai perchennog neu denant yr eiddo ydoedd?
*

A yw'r eiddo'n wag erbyn hyn?
 *

Ai chi sy'n gyfrifol am dalu'r bil?
 *
A oes dodrefn yn yr eiddo?
A yw'r eiddo’n cael i adnewyddu?