Online services Enwebu rhywun

Enwebu rhywun

Diolch am roi o’ch amser i enwebu rhywun am Wobr Diolch.

Mae angen i ni gasglu ychydig o fanylion gennych ynghyd ag ychydig o wybodaeth am y person neu’r tîm rydych am ei enwebu. Rhowch gynifer o fanylion â phosibl i ni am y bydd hyn yn ein helpu ni i ddod o hyd i’r person o dan sylw.

Eich Manylion
*
*
*
Mae’n bosibl y bydd angen i ni gysylltu â chi i ofyn am ragor o fanylion os na allwn ddod o hyd i’r person cywir ar gyfer yr enwebiad – os ydych chi’n fodlon i ni wneud hynny, a fyddech cystal â darparu eich rhif ffôn.
*
Manylion yr Enwebai
*
*
*
Bydd y manylion hyn ar ohebiaeth a gawsoch gennym yn ddiweddar. Os nad yw’r rhif ar gael, nodwch enw eich ardal.
*
Dywedwch pam y dylai’r unigolyn neu’r tîm yma ennill gwobr Diolch.
*
Aa