Cam 1 o 2

Online services Gwneud Cwyn

Gwneud Cwyn

Ar ôl i ni gael eich ffurflen wedi'i llenwi, bydd aelod o'r tîm yn cysylltu â chi.

Rhowch eich manylion cyswllt a chymaint o wybodaeth â phosibl i'n helpu ni i ymchwilio i'ch cwyn.

*
*
*

neu cofnodwch â llaw (e.e. adeilad newydd neu gyfeiriad y tu allan i’r DU)

*
*
*
 *