Step 1 of 3

Help Form

Please complete as much information as possible

 Once you have completed the form, we may not be able to get back to you straight away – please bear with us.

 
 
* Er hwylustod a chywirdeb, byddai'n ddefnyddiol pe baech yn gallu darparu cyfeirnod eich cyfrif gyda Dŵr Cymru.

Ai cwsmer busnes ydych chi?
 *
*
*
*
*
*
*
*
*
Rhif Ychwanegol