Cam 1 o 2

Online services Ychwanegu neu Ddileu Enw

Newid eich Enw

Defnyddiwch y ffurflen hon i newid yr enw ar eich cyfrif.

Pan ddaw eich ffurflen i law, byddwn ni'n newid eich manylion cyn pen 10 diwrnod gwaith, ac fe welwch chi'r newid mewn unrhyw ohebiaeth a gewch gennym yn y dyfodol.


Ni fydd yn ffurflen hon yn newid pwy yw deiliad cyfrifol y cyfrif. Byddai angen i chi lenwi Ffurflen Symud er mwyn newid deiliad cyfrifol y cyfrif.
 
 
* Er hwylustod a chywirdeb, byddai'n ddefnyddiol pe baech yn gallu darparu cyfeirnod eich cyfrif gyda Dŵr Cymru.

Ai cwsmer busnes ydych chi?
 *
*
*
*
*
*
*
*
*
Rhif Ychwanegol

or enter manually (e.g. new build or non uk address)

*
*
*
 *
Add Another Property
Ym mha iaith yr hoffech chi gael gohebiaeth yn y dyfodol?
*