Step 1 of 2

Online services Newid Eich Ebost

Newid Eich Ebost

Defnyddiwch y ffurflen hon fel dalwyr y cyfrif i newid eich cyfeiriad e-bost

Ar ôl i ni dderbyn eich ffurflen, byddwn yn newid eich manylion o fewn 10 diwrnod gwaith. Ni fydd angen i chi wneud unrhyw beth pellach, a byddwch yn gweld newid mewn unrhyw cysylltiad oddi wrth ni yn y dyfodol.

Os ydych wedi cofrestru i Fy Nghyfrif eisoes ac yn dymuno newid y cyfeiriad e-bost yr ydych yn ei ddefnyddio, ail-gofrestrwch gyda’ch cyfeiriad e-bost newydd a datgofrestrwch eich cyfeiriad e-bost blaenorol yma.

*

Ai cwsmer busnes ydych chi?
 *
*
*
*
*
*
*
*
*

neu nodwch â llaw (e.e. adeilad newydd neu gyfeiriad y tu allan i’r DU)

*
*
*
 *
Add Another Property
Ym mha iaith yr hoffech chi gael gohebiaeth yn y dyfodol?
*