Step 1 of 2

Online services Newid Rhif Cyswllt

Newid Rhif Cyswllt

Defnyddiwch y ffurflen hon fel dalwyr y cyfrif i newid eich rhif cyswllt

Ar ôl i ni dderbyn eich ffurflen, byddwn yn newid eich manylion o fewn 10 diwrnod gwaith. Ni fydd angen i chi wneud unrhyw beth pellach, a byddwch yn gweld newid mewn unrhyw cysylltiad oddi wrth ni yn y dyfodol.

*

Ai cwsmer busnes ydych chi?
 *
*
*
*
*
*
*
*
*

neu nodwch â llaw (e.e. adeilad newydd neu gyfeiriad y tu allan i’r DU)

*
*
*
 *
Add Another Property
Ym mha iaith yr hoffech chi gael gohebiaeth yn y dyfodol?
*