Cam 1 o 3

Online services Ffurflen Archebu Ysgol

Ffurflen Archebu Ysgol

Mae Dŵr Cymru wedi ymrwymo i wella'n barhaus, p'un a yw hynny’n cynnwys gosod pibellau newydd, diogelu'r amgylchedd neu chwilio am ffyrdd arloesol newydd o wneud pethau. Rydym ni o’r farn ei bod yn deg rhannu'r wybodaeth hon a dyna pam yr ydym eisiau ysbrydoli cenedlaethau iau drwy weithio gydag ysgolion a'u haddysgu am werth dŵr.

Mae ein tîm addysg yn cynnwys athrawon ar secondiad o ysgolion lleol sy'n angerddol am gefnogi ysgolion i gyflwyno'r cwricwlwm drwy weithgareddau dysgu ymarferol drwy brofiad. Mae ein gwersi'n gysylltiedig â'r Cwricwlwm Cenedlaethol ac yn cefnogi'r fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol.

Rydym yn datblygu ein hadnoddau'n barhaus drwy ehangu'r amrywiaeth o weithgareddau yr ydym yn eu cynnig, a sicrhau eu bod yn cysylltu â'r cwricwlwm. Mae pob un o'n hymweliadau, p'un ag ydych chi’n ymweld â'n canolfan ni neu ni yn ymweld â'ch ysgol chi, yn rhad ac am ddim.

 

Dewisiadau Ymweliad Addysg
Bydd y rhan hon o'r ffurflen yn rhoi amlinelliad i chi o'r sesiynau sydd ar gael ac yn rhoi'r wybodaeth sydd ei hangen ar ein hathrawon ar secondiad i baratoi ar gyfer eich ymweliad.

Pa fath o ymweliad sydd ei angen arnoch?
 *

Dewiswch y sector ysgolion perthnasol
 *