Cam 1 o 4

Creu cyfrif fel landlord

Er mwyn cofrestru'ch eiddo, bydd angen eich manylion chi a manylion yr eiddo

Adolygwch Ddeddfwriaeth Landlordiaid y Llywodraeth sydd ar gael yma

Os ydych chi'n Landlord yng Nghymru, bydd angen sicrhau bod eich holl eiddo wedi eu cofrestru. Gallwch gofrestru am gyfrif ar wefan Rhentu Doeth Cymru.

Fel perchennog yr eiddo, ai cwsmer busnes ydych chi?
 *
*
*
*
*
*
*
*
*
Rhif Ychwanegol
 *
Adolygwch Ddeddfwriaeth Landlordiaid y Llywodraeth sydd ar gael yma