Cam 1 o 4

Cofrestru Tenant

Er mwyn cofrestru'ch eiddo, bydd angen eich manylion chi a manylion yr eiddo

Adolygwch Ddeddfwriaeth Landlordiaid y Llywodraeth sydd ar gael yma


Mae’r ffurflen hon ar gyfer landlordiaid i roi gwybod inni fod tenantiaid bellach yn byw mewn eiddo y maent yn berchen arno, a nhw yw deiliad y cyfrif ar ei gyfer.

Os ydych chi’n denant sy’n symud i eiddo rhentu – ac mai chi sy’n gyfrifol am y bil – defnyddiwch un o’n ffurflenni symud.

Os ydych chi'n Landlord yng Nghymru, bydd angen sicrhau bod eich holl eiddo wedi eu cofrestru. Gallwch gofrestru am gyfrif ar wefan Rhentu Doeth Cymru.

Fel perchennog yr eiddo, ai cwsmer busnes ydych chi?
 *
*
*
*
*
*

neu nodwch â llaw (e.e. adeilad newydd neu gyfeiriad y tu allan i’r DU)

*
*
*
 *
Add Another Property
*
*
Rhif Ychwanegol
 *
Adolygwch Ddeddfwriaeth Landlordiaid y Llywodraeth sydd ar gael yma