Diolch i chi am eich diddordeb yn ein Cronfa Gymunedol.

Diolch i chi am eich diddordeb yn ein Cronfa Gymunedol. Am nad ydyn ni'n cynorthwyo staffio neu gostau parhaus prosiectau, nac yn ariannu offer TG, ni allwn barhau â'ch cais.

Gall esiamplau o brosiectau sy'n gallu denu cyllid gynnwys:

  • Gwelliannau i'r amgylchedd neu fentrau cymunedol lleol sy'n hybu iechyd, lles ac amcanion amgylcheddol.
  • Gweithgareddau grwpiau cymunedol cofrestredig (yn arbennig ag amcanion o ran iechyd, lles, yr amgylchedd).
  • Gwella a chefnogi gweithgarwch addysg lleol (e.e. effeithlonrwydd dŵr, gwaith amgylcheddol ac ati).
Aa