Diolch i chi am eich diddordeb yn ein Cronfa Gymunedol.

Diolch i chi am eich diddordeb yn ein Cronfa Gymunedol. Am nad ydyn ni'n cynorthwyo nawdd, ni allwn barhau â'ch cais.

Gall esiamplau o brosiectau sy'n gallu denu cyllid gynnwys:

  • Gwelliannau i'r amgylchedd neu fentrau cymunedol lleol sy'n hybu iechyd, lles ac amcanion amgylcheddol.
  • Gweithgareddau grwpiau cymunedol cofrestredig (yn arbennig ag amcanion o ran iechyd, lles, yr amgylchedd).
  • Gwella a chefnogi gweithgarwch addysg lleol (e.e. effeithlonrwydd dŵr, gwaith amgylcheddol ac ati).

Os ydych chi'n chwilio am gyllid prosiect ar gyfer unrhyw un o'r esiamplau uchod, parhewch â'r cais isod.

Aa