Cam 1 o 2

Online services Ffurflen Gais am Gymorth Masnachol

Ffurflen Gais am Gymorth Masnachol

Cymorth i Gwsmeriaid Busnes

Os ydych yn cael anawsterau yn talu’r balans sy’n weddill ar eich bil dŵr, cysylltwch â ni. Rydym yn awyddus i weithio gyda chi i sicrhau nad ydych yn diffygio ar eich taliadau. Llenwch y ffurflen isod a byddwn yn ceisio’ch ffonio o fewn 2 ddiwrnod gwaith.

Manylion Cyswllt neu Berchennog y Busnes
*
*
*
*
Rhif Ffôn Cyswllt Ychwanegol
*
*
*