Cam 1 o 2

Online services Newid y Dewis Iaith

Newid y Dewis Iaith

Defnyddiwch y ffurflen hon i ddewis yr iaith yr hoffech i ni anfon unrhyw ohebiaeth bersonol atoch. Gallwn ddarparu hyn yn Gymraeg neu yn Saesneg.

 
 
* Er hwylustod a chywirdeb, byddai'n ddefnyddiol pe baech yn gallu darparu cyfeirnod eich cyfrif gyda Dŵr Cymru.
*
*
*

neu nodwch â llaw (e.e. adeilad newydd neu gyfeiriad y tu allan i’r DU)

*
*
*
 *
Add Another Property
*
*
*
*
Ym mha iaith yr hoffech chi gael gohebiaeth yn y dyfodol?
*