Cam 1 o 2

Online services Ychwanegu neu Ddileu Enw

Newid eich Cyfeiriad Gohebiaeth

Defnyddiwch y ffurflen hon i newid y cyfeiriad gohebiaeth ar eich cyfrif.

Pan ddaw eich ffurflen i law, byddwn ni'n newid eich manylion cyn pen 10 diwrnod gwaith, ac fe welwch chi'r newid mewn unrhyw ohebiaeth a gewch gennym yn y dyfodol.

 
 
* Er hwylustod a chywirdeb, byddai'n ddefnyddiol pe baech yn gallu darparu cyfeirnod eich cyfrif gyda Dŵr Cymru.

Ai cwsmer Busnes ydych chi?
 *
*
*
*
*
*
*
*
*
Rhif Ychwanegol
Ym mha iaith yr hoffech chi gael gohebiaeth yn y dyfodol?
*