Cam 1 o 4

Online services Gwneud Cais am Fesurydd

Gwneud Cais am Fesurydd

I wneud cais am fesurydd, mae angen i chi fod y sawl sydd wedi ei gofrestru i dalu biliau neu'r tenant sy'n talu am ddŵr i Gyngor neu Gymdeithas Dai leol. Ni chewch wneud cais am fesurydd ymlaen llaw ar gyfer eiddo nad ydych chi wedi ei brynu eto, neu nad ydych chi wedi symud i mewn iddo eto.

Os ydych chi newydd brynu neu symud i eiddo, cewch wneud cais ar ôl i chi gael eich cyfeirnod cwsmer a'ch bil cyntaf.

Pa un a ydych chi’n symud i mewn i’n rhanbarth am y tro cyntaf, neu’n symud i eiddo arall yn ein rhanbarth, gallwch roi gwybod i ni ar-lein.

Mae mwy o wybodaeth am gael mesurydd dŵr i'w gweld yma.

 
 
* Er hwylustod a chywirdeb, byddai'n ddefnyddiol pe baech yn gallu darparu cyfeirnod eich cyfrif gyda Dŵr Cymru.

Cwmni Cofrestredig?
 *
*
*
*
*
*
*
*
*
Rhif Ychwanegol
Ym mha iaith yr hoffech chi gael gohebiaeth yn y dyfodol?
*