Ydych chi am dalu unrhyw gostau staffio neu gostau parhaus neu a ydych am ariannu offer TG?