Cam 1 o 2

Online services Ychwanegu neu Ddileu Enw

Newid eich Enw

Defnyddiwch y ffurflen hon i newid yr enw ar eich cyfrif.

Gallwch ddefnyddio'r ffurflen hon os oes angen i chi newid eich enw am y rhesymau canlynol:
  • Rydych chi wedi priodi neu ysgaru yn ddiweddar
  • Rydych chi wedi newid eich enw trwy weithred newid enw
  • Mae sillafiad eich enw yn anghywir ar hyn o bryd
  • Mae enw'r cwmni wedi newid. Os yw rhif y Cwmni hefyd wedi newid, bydd angen i chi gysylltu â ni er mwyn i ni allu creu cyfrif newydd.


Os ydych chi eisiau ychwanegu neu dynnu enw o'ch cyfrif, llenwch ein ffurflen 'Symud'.
 
 
* Er hwylustod a chywirdeb, byddai'n ddefnyddiol pe baech yn gallu darparu cyfeirnod eich cyfrif gyda Dŵr Cymru.

Ai cwsmer busnes ydych chi?
 *
*
*
*
*
*
*
*
*
Rhif Ychwanegol

neu nodwch y cyfeiriad eich hun (e.e. adeilad newydd neu gyfeiriad y tu allan i’r DU)

*
*
*
 *
Add Another Property
Ym mha iaith yr hoffech chi gael gohebiaeth yn y dyfodol?
*